Ledarcoaching

Coaching är ett kraftfullt sätt att skapa förändring eller utveckling. Tillsammans med en coach som använder olika samtalstekniker för att locka till reflektion kring och utmaning av tankar och erfarenheter kan du nå nya mål. Det kan t.ex. handla om att förflytta sig från sin nuvarande situation till en tänkt eller önskad framtida situation eller att förstå och förhålla sig till det sammanhang man befinner sig i. Observera att coaching inte är terapi eller behandling utan snarare ett stöd att hantera en situation, utmaning eller att upprätta en handlingsplan för att nå ett framtida mål.

 

Coaching

Vill du läsa om aktuellt erbjudande, klicka på länken nedan eller gå direkt till bokning (via e-post).


En coachingsession

Första träffen är en halvtimme längre för att vi ska kunna prata mer om vad coaching innebär och vi kommer överens om hur vi ska jobba tillsammans.

 

Coachingen inleds med att vi diskuterar målet för våra träffar och sedan målet för den aktuella sessionen. Genom att jag ställer frågor kring det du pratar om utmanas du i ditt sätt att tänka och formulerar en handlingsplan för hur du ska gå vidare. Ibland pratar vi och jag ställer frågor och ibland använder vi olika verktyg eller modeller för att konkretisera vad det är du tänker. Allt syftar till att du ska förstå dina tankemönster eller vad det är som är viktigt för dig. I dessa samtal är också dina värderingar viktiga att jobba med. Om coachingen ska vara effektiv blir samtalen ofta utmanande och ibland lite obekväma.

 

Hur och var

Träffarna sker via Zoom/ Skype/ telefon eller på en plats som vi kommer överens om.

 

Det händer något när två människor möts så i de fall det är möjligt brukar det vara värdefullt att genomföra första mötet på plats, ansikte mot ansikte.

Mer om coaching?

Khraft beskriver i sin podcast vad coaching handlar om. Du når den t.ex. via Khraft-podden på Spotify.

 

International Coach Federation

Jag arbetar utifrån de kärnkompetenser och etiska riktlinjer som International Coach Federation (ICF) utformat vilket bland annat betyder att all coaching sker konfidentiellt. Läs mer under länken (www.icfsverige.se).