Om

Om Andréas

Jag har forskat och undervisat om Ledarskap och Projektledning sedan 2001. När jag disputerade 2008 vid Handelshögskolan vid Umeå universitet var det på en avhandling om ‘Projektledning i praktiken’ där projektledare i mjukvaru-utvecklingsprojekt observerades när de ledde projekt från start till mål.

 

I min undervisning tar jag utgångspunkt i kursdeltagarnas vardag och söker vägar att få dem att se sig själva i olika situationer relaterade till ämnet. Jag håller med Kirkegaard när han säger att om du ska undervisa eller leda någon måste du möta människan där hon är (se längre citat till höger). Därför jobbar jag med att ge tid för reflektioner och att deltagarna genom att känna sig själva ska kunna känna andra. För, det är inte förrän man känner den andra som man kan leda på ett naturligt sätt.

 

Jag har i olika sammanhang, inte minst i kyrkliga sådana, varit ledare i allt från söndagskola och scout till församlingsledning och har ofta och länge brottats med ledarskapsfrågor. Vid Handelshögskolan i Umeå var jag efter några år som chef för sektionen för Management även studierektor i ett par år för ämnet Företagsekonomi.

 

Under 2015 var jag en kort period anställd på Handelshögskolan vid Karlstads universitet där jag undervisade i forskningsmetod, orgaisationsteori, ledarskap och var ansvarig för examensarbeten och delaktig i ledningsgruppen för Industriell ekonomi. Jag initierade en serie pedagogiska seminarier och var delaktig i arbetet med att hantera resultatet från utfärderingen av programmet Civilingenjör med inriktning Industriell ekonomi vilket resultetade i att de fick behålla programmet vid universitetet. Jag utvecklade och genomförde också en kurs i Hållbara affärer och ledarskap.

 

Sedan 2015 arbetar jag som Universitetslektor i företagsekonomi på Handelshögskolan vid örebro universitet. Mellan 2015 och 2020 hade jag uppdrag som enhetschef för Företagsekonomi vid samma institution.

 

Sedan 2019 utbildar jag mig till coach och blev 2020 diplomerad och siktar nu på att bli certifierad inom kort.

 

Om företaget

Företaget Hansen-Nilsson Utveckling AB startades 2015 för att ge en plattform för att utveckla de områden som jag brinner lite extra för. Det handlar främst om att se andra människor utvecklas genom coaching och ledarutveckling men också om universitetspedagogiska frågor som tydligt och rättvis examination, nätundervisning och att förebygga fusk.

Genom mitt kontaktnät har jag personer som jag samarbetar med för att hantera större åtaganden.

 

Om vetenskaplig grund

Som lärare och forskare vid ett universitet är vetenskapen som grund viktig vilket gör att jag bygger allt det jag gör på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

 

Om hållbarhet

Hållbarhet handlar för mig både om etik och miljö. Som utbildad biolog med inriktning mot skogsekologi vill jag i möjligaste mån agera på ett miljövänligt sätt och som medmänniska verkar jag för att undervisa och stödja verksamheter och individer på ett sätt som är uppbyggande för personen själv och inte minst för människor runt omkring.

 

Om nyfikenhet

Genom min uppväxt är det min nyfikenhet som lett mig vidare. Frågor som 'Hur funkar det?', 'Borde man inte kunna...?' eller 'Men, varför?' har gång på gång lett mig in på nya äventyr, även detta företag.

 

Så, vem är du? Står du inför utmaningar där jag kan hjälpa till?

Välkommen att höra av dig!

CV

Kort CV

Full (Akademisk) CV

 

LinkedIn

View Andreas Nilsson's profile on LinkedIn

 

Research gate

Min profil

 

Min syn på undervisning och ledarskap

Søren Kirkegaard skrev...

"Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där.

Den som inte kan det lurar sig själv när han tror att han kan hjälpa andra.

För att undervisa någon, måste jag först och främst förstå det han förstår.

Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag vet mera.

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa henne.

All äkta undervisning börjar med ödmjukhet inför den jag vill lära och därför måste jag förstå att detta med att undervisa inte är att vilja härska, utan att tjäna.

Kan jag inte detta så kan jag inte hjälpa någon."

nordspråk.se